Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 12 Các Bằng Thạc sĩ trong Huấn luyện cá nhân 2023/2024

12 Thạc sĩ Các chương trình trong Huấn luyện cá nhân 2023/2024

Tổng quat

Các chuyên gia đào tạo cá nhân có trình độ đang có nhu cầu cao trong ngành thể dục cạnh tranh. Sinh viên quan tâm đến nghề nghiệp trong lĩnh vực này nên được chứng nhận thông qua một chương trình bao gồm khoa học thể dục, giải phẫu và sinh lý học, dinh dưỡng và có thể cần được đào tạo bổ sung để gia nhập lực lượng lao động.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Thể thao
  • Nghiên cứu thể thao
  • Huấn luyện cá nhân
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Thể thao (12)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập