Keystone logo

6 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Thể thao và Thể dục Huấn luyện thể thao Huấn luyện bóng đá 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục
  • Huấn luyện thể thao
  • Huấn luyện bóng đá
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục (6)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Thể thao và Thể dục Huấn luyện thể thao Huấn luyện bóng đá

Các chương trình huấn luyện bóng đá giúp sinh viên tìm hiểu về những thách thức độc đáo mà các huấn luyện viên phải đối mặt trong thời kỳ hiện đại. Các khóa học này tập trung vào việc lập chiến lược, làm việc với các kiểu người chơi khác nhau và sử dụng dữ liệu nâng cao để đánh giá và lập kế hoạch trò chơi.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.