Keystone logo

38 Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học xã hội Quan hệ quốc tế Hợp tác quốc tế 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Khoa học xã hội
  • Quan hệ quốc tế
  • Hợp tác quốc tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (38)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học xã hội Quan hệ quốc tế Hợp tác quốc tế

Một bằng thạc sĩ trong hợp tác quốc tế cho sinh viên đăng ký tham gia cho chương trình là một cơ hội để nghiên cứu các khía cạnh kinh tế, xã hội và chính trị của cộng đồng và làm thế nào các yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế giữa các quốc gia. Trọng tâm của chương trình này là thúc đẩy hội nhập và hợp tác giữa các quốc gia trên trường quốc tế và do đó dẫn đến sự tồn tại hòa bình giữa các quốc gia. Với toàn cầu phải đối mặt với một thách thức lớn về sự khác biệt trong khả năng kinh tế giữa các quốc gia khác nhau, các chuyên gia có chuyên môn về cách để cải thiện hợp tác quốc tế và do đó hội nhập giữa các nước đang có nhu cầu. Những thách thức phải đối mặt với thế giới bao gồm: nghèo đói, xung đột, bất bình đẳng, bất ổn và không chắc chắn. Những thách thức này ảnh hưởng đến phần lớn các thế hệ trên thế giới và là một trở ngại đối với mức độ mà thế giới có thể tích hợp.Một bằng thạc sĩ trong hợp tác quốc tế truyền đạt các kỹ năng liên quan đến sinh viên để họ có thể tăng cường quan hệ ngoại giao và hợp tác giữa các quốc gia, các khái niệm quan trọng là thiết kế các giải pháp cho các vấn đề và thách thức đối với cộng đồng quốc tế. Mục đích của chương trình là chuyển đổi các khía cạnh lý thuyết vào giải pháp thực tế cho những thách thức xác định. Nâng cao chất lượng của các nghiên cứu, mô phỏng, trường hợp phân tích và nhóm bài tập có ích trong việc đưa ra các sinh viên các kinh nghiệm thực tiễn cần thiết để đối mặt với thị trường việc làm. Một chương trình thạc sĩ trong hợp tác quốc tế đa ngành và kỹ năng trong các lĩnh vực khác nhau là rất quan trọng để giúp các sinh viên tốt nghiệp trong tương tác với tất cả các bên liên quan.