Keystone logo

Bộ lọc

 • Thạc sĩ
 • MSc
 • MA
 • Khoa học xã hội
 • Quan hệ quốc tế
 • Hỗ trợ nhân đạo
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Khoa học xã hội (18)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

18 Thạc sĩ Các chương trình trong Hỗ trợ nhân đạo 2024

  Thạc sĩ Các chương trình trong Hỗ trợ nhân đạo

  Bằng thạc sĩ là một chứng chỉ tiên tiến chứng minh rằng học sinh đã đạt được kỹ năng và kiến ​​thức cơ bản của trường. Theo đuổi một thường là một cách để các chuyên gia phân biệt các bộ kỹ năng của họ trước khi tiến lên sự nghiệp.

  Thạc sĩ về Hỗ trợ Nhân đạo là gì? Đây là một bằng tốt nghiệp dựa trên những nghiên cứu tổng quát hơn về chính sách công và quản lý trường hợp khẩn cấp bằng cách dạy cho sinh viên các kỹ năng cốt lõi cần thiết để hiểu các thực tiễn tốt nhất để hỗ trợ nhân đạo ở bên ngoài nước mình. Những kỹ năng này có thể cho phép học sinh giúp trực tiếp các tài nguyên thực tiễn và thể chế một cách hiệu quả và để có lợi ích tốt nhất cho những người bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự thay đổi hoặc thiên tai nào.

  Việc hoàn thành một mức độ hỗ trợ nhân đạo có nghĩa là học cách sử dụng các nguồn lực hiệu quả, quản lý ưu tiên và hiểu cách thu thập thông tin từ nhiều nguồn. Những kỹ năng này không chỉ hữu ích trong sự nghiệp nhân đạo mà còn hữu ích trong cuộc sống vì nó giúp mọi người đưa ra quyết định nhanh chóng hơn.

  Chi phí của một Thạc sĩ về Trợ giúp Nhân đạo rất khó tiên đoán. Nó phụ thuộc rất nhiều vào định dạng của chương trình, cũng như vị trí của nó. Chi phí giáo dục khác nhau giữa các quốc gia và trường học đến trường.

  Những sinh viên tốt nghiệp có bằng cấp về hỗ trợ nhân đạo thường được tìm kiếm bởi các tổ chức phi chính phủ và các chính phủ, cũng như các tập đoàn quốc tế. Chuyên môn của họ làm cho họ những ứng cử viên chính cho vị trí quản lý dự án trong cứu trợ thiên tai. Họ cũng có thể có được bộ kỹ năng lý tưởng cho công việc như các nhà ngoại giao. Trong khu vực tư nhân, họ có thể phù hợp với kỹ thuật viên đảm bảo chất lượng và vai trò giám sát, ngoài vai trò quản lý dự án.

  Tìm chương trình bằng văn bằng đúng là vấn đề tìm kiếm đúng vị trí. Kiểm tra các chương trình trực tuyến và gạch-vữa, và nhớ rằng lựa chọn tốt nhất của bạn có thể có ở nước ngoài. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.