Keystone logo

42 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Hệ thống Thông tin Hệ thống thông tin kinh doanh 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Hệ thống Thông tin
  • Hệ thống thông tin kinh doanh
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (42)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Hệ thống Thông tin Hệ thống thông tin kinh doanh

Một chương trình thạc sĩ được thiết kế cho những người đã hoàn thành tốt nghiệp đại học nghiên cứu trong một lĩnh vực cụ thể. Những bằng cấp này nâng cao kỹ năng vượt quá trình độ giới thiệu và dẫn đến một sự làm chủ cao hơn của một nghề. Hầu hết các chương trình sẽ kéo dài từ một đến hai năm và sẽ yêu cầu một dự án cuối cùng hoặc luận văn hoàn thành.

Thạc sĩ về Hệ thống Thông tin Kinh doanh là gì? Các chương trình này chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp để quản lý và kiểm soát thông tin quan trọng bằng công nghệ máy tính. Học sinh có thể học cách kết hợp các công nghệ khác nhau liền mạch với nhau và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức lớn. Họ cũng có thể học cách chia sẻ dữ liệu quan trọng trong khi cũng giữ nó an toàn. Các chương trình này có thể giúp sinh viên trở thành những chuyên gia có thể cung cấp các mạng thông tin nhanh và nhanh chóng cũng được an toàn.

Kiến thức về phần cứng, phần mềm và các kỹ thuật quản lý cơ sở dữ liệu mang lại cho những sinh viên tốt nghiệp này khả năng cải thiện hiệu suất của các hệ thống thông tin hiện có. Họ có thể đánh giá các mạng máy tính hiện có và tối đa hóa hiệu quả hoạt động của họ. Họ cũng có thể thiết kế và triển khai hệ thống mới và lãnh đạo nhóm các chuyên gia CNTT khác.

Chi phí cho một mức độ cao cấp có thể khác nhau. Sinh viên nên liên hệ với bộ phận tuyển sinh của các trường mà họ đang xem xét để biết chi tiết cụ thể. Ngoài chi phí cho học phí và học phí, cũng cần phải có ngân sách cho chi phí đi lại và nhà ở.

Sau khi hoàn thành Thạc sỹ về Hệ thống Thông tin Kinh doanh, sinh viên tốt nghiệp đã sẵn sàng cho sự nghiệp như là các nhà quản lý bộ phận CNTT và các nhà lãnh đạo dự án. Họ sẽ có nhiều lựa chọn cho các ngành công nghiệp và có thể làm việc cho các doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức phi lợi nhuận, hoặc các cơ quan chính phủ.Các công ty công nghệ và viễn thông thuê các chuyên gia này để giám sát nhiều mạng thông tin. Một số sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại công ty hoặc làm tư vấn.

Có sẵn các khóa học trực tuyến để dễ dàng mở rộng cơ hội học tập cho sinh viên quốc tế. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.