Keystone logo

31 Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Hóa học Hóa học ứng dụng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Khoa học tự nhiên
  • Hóa học
  • Hóa học ứng dụng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (31)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Hóa học Hóa học ứng dụng

Đối với những người theo đuổi giáo dục đại học, bằng thạc sĩ thường là bước tiếp theo sau khi hoàn thành bằng cử nhân. Loại chương trình này mất từ ​​một đến ba năm để hoàn thành, và nó cho phép sinh viên hiểu rõ hơn về môn học đã chọn.

Nhưng chính xác là một Thạc sĩ về Hóa học Ứng dụng là gì? Lĩnh vực này liên quan đến việc nghiên cứu khoa học về thành phần, tính chất và hành vi của vật chất, vật liệu và các chất. Sinh viên hóa học ứng dụng có thể bao gồm các môn học như hóa học hữu cơ, vô cơ, phân tích, điện và đại phân tử. Trong khi hầu hết các chương trình cung cấp cho sinh viên một nền tảng lý thuyết vững chắc, trọng tâm chính của hóa học phân tích là trên các ứng dụng thực tế. Một số chương trình có một thành phần thí nghiệm quan trọng, yêu cầu học sinh viết một luận án, hoặc cho phép các cơ hội nghiên cứu thực tế.

Có thể có được nhiều lợi ích từ việc kiếm được bằng thạc sỹ hóa học.Nhiều sinh viên thấy rằng họ có thể nâng cao kỹ năng khoa học của họ, chẳng hạn như phân tích, nghiên cứu, thu thập dữ liệu và giải quyết vấn đề. Ngoài ra, bằng thạc sĩ có thể cung cấp một cơ sở tri thức vững chắc có thể chứng minh được ích lợi trong sự nghiệp tương lai.

Học sinh đang xem xét một mức độ hóa học ứng dụng nên biết rằng chi phí chương trình có thể khác nhau từ một tổ chức này sang tổ chức khác. Học phí, giá vật liệu, và lệ phí phụ thuộc vào một loạt các yếu tố khác nhau.

Một Thạc sĩ Hóa học Ứng dụng có thể cung cấp cho sinh viên nhiều cơ hội việc làm tiềm năng. Họ có thể tiếp tục làm việc trong ngành dược phẩm, y tế, khai thác tài nguyên, công nghệ hoặc sản xuất. Nhiều sinh viên tốt nghiệp lựa chọn tham gia các phòng thí nghiệm nghiên cứu cho các cơ quan chính phủ, các trường đại học, hoặc các tổ chức tư nhân. Một số cũng có thể chọn để tiếp tục học hành, kiếm được một vị tiến sĩ và làm việc trong giới học thuật.

Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về bằng thạc sỹ hóa học, hãy giúp chúng tôi giúp đỡ.Tất cả bạn cần làm là tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.