Keystone logo

34 Thạc sĩ Các chương trình trong Giáo dục Giáo dục quốc tế 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Thạc sĩ
 • MSc
 • MA
 • Giáo dục
 • Giáo dục quốc tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Giáo dục (34)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Thạc sĩ Các chương trình trong Giáo dục Giáo dục quốc tế

  Một bằng thạc sĩ trong giáo dục quốc tế là một chương trình học sau đại học được thiết kế để chuẩn bị các nhà giáo dục để theo đuổi sự nghiệp trong môi trường quốc tế và đa quốc gia. Các chương trình thạc sĩ tập trung vào sự phát triển của các chuyên gia giáo dục những người có thể thực hiện, thiết kế, đánh giá và quản lý chương trình giáo dục trong lĩnh vực giáo dục, trong trường học, cơ sở, trường cao đẳng, công khai, công ty tư nhân và đa quốc gia. Các chương trình thạc sĩ cho phép chuyên môn trong nhiều lĩnh vực: giáo dục toàn cầu, qua trao đổi văn hóa, đào tạo và phát triển quốc tế. Lựa chọn khu vực để chuyên được hướng dẫn bởi mục tiêu nghề nghiệp và tâm trí tuệ. Yếu tố quyết định trong việc lựa chọn chuyên môn bao gồm: kinh nghiệm chuyên môn cũng như nền giáo dục của một cá nhân. Một bằng thạc sĩ trong giáo dục quốc tế là một chương trình thạc sĩ đa ngành.Các ngành khác nhau mà các vòi chương trình thạc sĩ từ bao gồm nhưng không giới hạn: triết học, lịch sử, khoa học chính trị, xã hội học, kinh tế, và nhân chủng học. Chương trình áp dụng những tiến bộ về khái niệm, lý thuyết và phương pháp luận trong khoa học xã hội và nhân văn để làm một phân tích của các tổ chức và chính sách giáo dục quốc tế. Sau khi hoàn thành bằng thạc sĩ trong giáo dục quốc tế, sinh viên tốt nghiệp dự kiến ​​sẽ có được một sự hiểu biết quan trọng của lý thuyết khác nhau liên quan đến quốc tế hóa và toàn cầu hóa, các phân tích bao gồm một sự khác biệt giữa các quốc tế hóa và toàn cầu hóa cũng như sự tương đồng giữa hai khía cạnh của giáo dục quốc tế thiết lập. Sinh viên tốt nghiệp có thể tìm được việc làm như cán bộ chức phi chính phủ, các quan chức, lập kế hoạch, cũng như trong các tổ chức quốc tế.