Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Các Bằng Thạc sĩ trong Du lịch sinh thái 2024

1 Thạc sĩ Các chương trình trong Du lịch sinh thái 2024

Tổng quat

Du lịch sinh thái, đôi khi được gọi là du lịch bền vững, giải quyết nhu cầu ngày càng tăng của công chúng về du lịch có trách nhiệm với môi trường. Tìm hiểu cách phát triển mô hình lãnh đạo cộng đồng để thúc đẩy lợi ích tự nhiên của các lĩnh vực quan tâm cụ thể.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Du lịch và Khách sạn
  • Du lịch
  • Du lịch sinh thái
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Du lịch và Khách sạn (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan