Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 5 Các Bằng Thạc sĩ trong Chống tham nhũng 2024

5 Thạc sĩ Các chương trình trong Chống tham nhũng 2024

Tổng quat

Nhận được sự hiểu biết sâu sắc hơn về lĩnh vực nghiên cứu của bạn bằng cách lấy bằng thạc sĩ. Điều này có thể đạt được khi nghiên cứu đại học đã hoàn thành. Bằng thạc sĩ thường đòi hỏi một luận văn để nhận được sự công nhận.

Thạc sĩ về Chống tham nhũng là gì? Chương trình này tập trung vào việc tuân thủ và chống tham nhũng liên quan đến kinh doanh và chính trị. Bạn có thể tập trung nhiều vào chống tội phạm, tuân thủ và đạo đức. Chương trình này thường mất hai năm để hoàn thành với một luận án cuối cùng. Trong một số khóa học của bạn, bạn có thể xác định các mối đe dọa và rủi ro đối với luật pháp cũng như tìm hiểu cách tiến hành các cuộc điều tra nội bộ. Bạn có thể sẽ được đào tạo để kinh doanh với các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất.

Trong lĩnh vực nghiên cứu này, bạn có thể học nhiều kỹ năng quan trọng như xác định các mối đe dọa đối với luật pháp và cách áp dụng các biện pháp phòng ngừa trong cộng đồng của bạn. Mức độ này có thể cung cấp cho bạn một kiến ​​thức rộng lớn hơn liên quan đến thế giới và luật pháp cấu trúc nó, dẫn đến các kỹ năng tư duy tư duy nâng cao.

Giá của một Thạc sĩ chống tham nhũng là khác nhau cho hầu hết các trường học hoặc các nước. Hãy nhớ rằng phải có bằng đại học trước khi bắt đầu bằng thạc sĩ.

Lĩnh vực nghiên cứu đa dạng này có thể tạo ra những cơ hội mới và thú vị. Bạn có thể chọn để làm việc với tư cách là luật sư của công ty hoặc là một nhân viên tuân thủ chính. Bạn có thể trở thành giám đốc điều hành toàn vẹn kinh doanh, một nhân viên cao cấp củng cố danh tiếng và sự xuất hiện đạo đức của công ty bạn. Một nghề nghiệp khác có thể là một đại diện phát triển kinh doanh, người đề cập đến các vấn đề rửa tiền trên toàn thế giới và làm việc với chiến lược, bán hàng và tiếp thị. Nhiều công ty có một chương trình đạo đức và tuân thủ hay bộ phận mà bạn có thể làm việc.

Chống tham nhũng là một sự nghiệp cần thiết trên khắp thế giới. Bạn có thể tìm các khóa học trực tuyến và các chương trình quốc tế cũng như quốc gia. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nhân văn học
  • Đạo đức học
  • Chống tham nhũng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập