Keystone logo

23 Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học Đời sống Khoa học động vật Phúc lợi và chăm sóc động vật 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Khoa học Đời sống
  • Khoa học động vật
  • Phúc lợi và chăm sóc động vật
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học Đời sống (23)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học Đời sống Khoa học động vật Phúc lợi và chăm sóc động vật

Bằng thạc sĩ là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn nâng cao trình độ học vấn của bạn vượt quá bằng cử nhân. Loại chương trình này thường có thể được hoàn thành trong một đến ba năm và có sẵn trong nhiều lĩnh vực khác nhau chủ đề.

Bạn có thể tò mò: Thạc sĩ về Chăm sóc và Phúc lợi Gia súc là gì? Loại chương trình này được thiết kế để giúp học sinh học cách chăm sóc, làm việc và bảo vệ tất cả các loại sinh vật khác nhau. Những người tham gia khóa học này có thể tìm hiểu về một số chủ đề, bao gồm sinh học, sinh thái, tâm lý động vật, lâm nghiệp hoặc nông nghiệp. Sinh viên có thể chọn để tập trung vào một loài hoặc môi trường cụ thể; Họ cũng có thể học về động vật nói chung hơn. Đây là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đã từng nghiên cứu sinh học hoặc một lĩnh vực có liên quan.

Một Thạc sĩ Chăm sóc và Phúc lợi Động vật có thể trang bị cho bạn một số kỹ năng có thể có lợi cho bạn trong suốt sự nghiệp của bạn.Bạn có thể cải thiện khả năng suy nghĩ và giải quyết vấn đề quan trọng cũng như các kỹ năng kỹ thuật quan trọng liên quan đến việc chăm sóc động vật.

Chi phí của loại bằng cấp này sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như cấu trúc chương trình, dao động học phí và chi phí nguyên liệu. Hãy chắc chắn liên lạc với tổ chức bạn chọn để nhận thông tin tài chính hiện tại.

Những người nghiên cứu chăm sóc động vật và phúc lợi có thể theo đuổi một loạt các sự nghiệp khác nhau. Ví dụ, một sinh viên tốt nghiệp có thể đi làm việc như một chuyên gia về hành vi động vật, chuyên gia về môi trường, tư vấn sinh học hoặc nhà phân tích tác động đến môi trường. Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể làm việc như những người làm vườn, nông dân, hoặc các nhà sinh vật học, tùy thuộc vào bộ kỹ năng cá nhân của họ.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu con đường hướng tới một bằng thạc sĩ chăm sóc động vật? Tất cả bạn cần làm là tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.