Keystone logo

84 Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học xã hội Khoa học Chính trị Chính trị 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Khoa học xã hội
  • Khoa học Chính trị
  • Chính trị
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (84)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học xã hội Khoa học Chính trị Chính trị

Sinh viên muốn có bằng thạc sĩ đang thực hiện một mục tiêu chính. Để đạt được bằng cấp này, một người trước hết phải có bằng đại học. Sinh viên thường cần phải hoàn thành luận án hoặc một loại giấy nghiên cứu khác trước khi tốt nghiệp.

Thạc sĩ về Chính trị là gì? Mức độ này dạy cho các khoa học phức tạp và triết học lý thuyết đằng sau chính trị trên thế giới. Một bằng thạc sĩ về chính trị giao thoa với nhiều chủ đề khác, bao gồm chính sách công, kinh tế, xã hội học, luật và tâm lý. Học sinh học về khí hậu chính trị của các nước trên thế giới. Một mức độ điển hình bao gồm triết lý chính trị, quan hệ quốc tế và chính trị so sánh. Học sinh có thể chọn để có được kiến ​​thức rộng về cả ba hoặc để tập trung vào một lĩnh vực cụ thể.

Những cá nhân quyết định có bằng sau đại học về chính trị có thể nhận được nhiều lợi ích và có được những kỹ năng thực tiễn và phân tích. Sinh viên tốt nghiệp có thể học cách nghiên cứu chính trị, trau dồi khả năng giao tiếp bằng văn bản và hiểu được công nghệ thông tin phù hợp với thị trường kinh tế và chính trị.

Chi phí để kiếm được bằng thạc sĩ thay đổi theo quốc gia cũng như theo tổ chức. Các chương trình nhất định dài hơn các chương trình khác và yêu cầu một nghĩa vụ tài chính lớn hơn. Một số sinh viên có thể hội đủ điều kiện nhận học bổng, trợ cấp hoặc cho vay.

Những cá nhân đạt được bằng sau đại học về chính trị có nhiều lựa chọn về nghề nghiệp. Một số có thể đi làm việc cho chính phủ liên bang với tư cách là một viên chức được bầu. Những người khác có thể làm công việc hành chính trong chính trị, phân tích chính sách công hoặc trở thành các nhà vận động hành lang. Ngoài các công việc của chính phủ, sinh viên tốt nghiệp có thể chọn làm nhà giáo dục chính trị ở cấp trung học hoặc cao đẳng. Vị trí cũng có sẵn trong các vấn đề công cộng và hành chính công ở một số địa điểm. Vẫn còn các cá nhân khác có thể chọn để làm việc trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như giảng dạy cũng như giữ văn phòng công cộng.

Những người có quan tâm đến việc có bằng thạc sỹ về chính trị có thể tham dự một loạt các trường đại học trên thế giới. Nhiều trường cung cấp các khóa học trực tuyến. Các khóa học về Internet là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai cần lịch biểu linh hoạt hơn. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây hoặc liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.