Keystone logo

33 Thạc sĩ Các chương trình trong Báo chí và Truyền thông đại chúng Phương tiện truyền thông Công nghệ truyền thông 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Báo chí và Truyền thông đại chúng
  • Phương tiện truyền thông
  • Công nghệ truyền thông
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Báo chí và Truyền thông đại chúng (33)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Báo chí và Truyền thông đại chúng Phương tiện truyền thông Công nghệ truyền thông

Một bằng thạc sĩ trong công nghệ truyền thông là một chương trình học sau đại học đang tìm cách cung cấp một lực lượng lao động cho các tổ chức phương tiện truyền thông với các kỹ năng cần thiết để xử lý những thách thức ngày càng tăng trong lĩnh vực truyền thông đại chúng. Những thách thức phải đối mặt với các tổ chức phương tiện truyền thông được gây ra bởi công nghệ bao giờ tiến trong thế giới truyền thông và toàn cầu hóa của các nội dung. Do đó, nhu cầu về lực lượng lao động là cả hai năng động và có trình độ chưa bao giờ được cao hơn. Một nền giáo dục chất lượng trong công nghệ truyền thông đặt tại một vị trí hàng đầu trong lĩnh vực này và trình bày một với một loạt các cơ hội nghề nghiệp. Một bằng thạc sĩ trong công nghệ truyền thông được thiết kế cho các cá nhân mục tiêu làm việc trong lĩnh vực truyền thông liên quan đến và đang tìm kiếm để tiếp tục vị trí của họ trong lĩnh vực tương ứng.Có rất nhiều lĩnh vực có sẵn cho chuyên môn phụ thuộc vào lĩnh vực cụ thể trong thông tin đại chúng trên thế giới mà một công trình trong và cá nhân có thể lựa chọn tùy thuộc vào sở thích và mục tiêu nghề nghiệp của một cá nhân. Sau khi hoàn thành bằng thạc sĩ trong công nghệ truyền thông, các sinh viên tốt nghiệp có thể mất đến mời làm việc trong: phương tiện truyền thông nhà ở, quảng cáo và các công ty quan hệ công chúng, phi chính phủ và các công ty sản xuất. Các chương trình thạc sĩ được coi là một chương trình học di động vì nó cho phép sinh viên tốt nghiệp làm việc trong một loạt các địa điểm trên toàn thế giới vì sự toàn cầu hóa và tiêu chuẩn hóa nội dung. Chương trình chuẩn bị sinh viên tốt nghiệp để vào cấp trung và cấp cao trong lĩnh vực truyền thông, các khu chức năng như chỉnh sửa, báo cáo, sản xuất tính năng, và sản xuất nội dung.