Keystone logo

50 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Tự động hóa Công nghệ Nano 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Tự động hóa
  • Công nghệ Nano
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (50)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Tự động hóa Công nghệ Nano

Bạn có bằng cử nhân khoa học và muốn học thêm? Sau đó, một thạc sĩ trong Công nghệ nano có thể là một lĩnh vực quan tâm đến bạn.

Công nghệ nano, trong ngắn hạn, là nghiên cứu vấn đề thao tác trên một cấp độ phân tử (hoặc nhỏ hơn). Nó chuyên đặc biệt phát triển với các vật liệu, máy móc trong nanomet, và cũng đang điều tra liệu chúng ta có thể kiểm soát vấn đề trên một cấp độ nguyên tử. Công nghệ nano là một trong các ngành khoa học của tương lai, và sẽ được quan trọng cho sự phát triển hiện đại. Nó là một lĩnh vực tương đối mới, đã được thành lập vào những năm 1980, và ngày càng tăng nhanh.

Vì vậy, nếu bạn muốn ném mình trên làn sóng của công nghệ mới và động thổ, sau đó bạn nên xem xét một Thạc sĩ trong Công nghệ nano. Ở đây bạn có thể click vào các liên kết đến một loạt các chương trình khoa công nghệ nano từ tất cả các nơi trên thế giới. Tìm một trong những phù hợp với bạn nhất!