Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 Các Bằng Thạc sĩ trong Côn trùng học 2024

2 Thạc sĩ Các chương trình trong Côn trùng học 2024

Tổng quat

Học sinh trong các chương trình côn trùng học tìm hiểu về lịch sử tự nhiên của côn trùng, bao gồm sinh lý học, sự tiến hóa và hành vi của chúng. Các lớp khám phá mối quan hệ phức tạp giữa côn trùng và môi trường của chúng, bao gồm cả ảnh hưởng của chúng đối với con người trong cả sức khỏe cộng đồng và nông nghiệp.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Khoa học Đời sống
  • Động vật học
  • Côn trùng học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học Đời sống (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan