Keystone logo

12 Thạc sĩ Các chương trình trong Chăm sóc y tế Bệnh lý trong nói chuyện và ngôn ngữ Bệnh lý trong nói chuyện và ngôn ngữ 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Chăm sóc y tế
  • Bệnh lý trong nói chuyện và ngôn ngữ
  • Bệnh lý trong nói chuyện và ngôn ngữ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (12)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Chăm sóc y tế Bệnh lý trong nói chuyện và ngôn ngữ Bệnh lý trong nói chuyện và ngôn ngữ

Một khóa học về bệnh học ngôn ngữ-lời nói có thể giúp sinh viên hiểu được rối loạn ngôn ngữ ảnh hưởng đến con người như thế nào và cách điều trị hoặc quản lý những khuyết tật đó. Học sinh có thể được hưởng lợi từ khía cạnh đào tạo lâm sàng của chương trình để có kinh nghiệm được giám sát trong lĩnh vực này.

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.