Keystone logo

26 Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Kĩ thuật Kỹ thuật an toàn Quản lý an toàn 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Nghiên cứu Kĩ thuật
  • Kỹ thuật an toàn
  • Quản lý an toàn
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Kĩ thuật (26)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Kĩ thuật Kỹ thuật an toàn Quản lý an toàn

Thạc sĩ được nâng cao, hoặc sau đại học, bằng cấp ra trường. Họ thường đại diện hoàn thành 12-18 khóa học đại học. Học sinh phải hoàn thành một văn bằng đại học trước khi áp dụng cho một trong các chương trình này. Công nghệ hiện đại đã cung cấp truy cập dễ dàng hơn để các chương trình này, vì vậy mà các chuyên gia, cũng như sinh viên, có thể tận dụng lợi thế của việc đẩy mạnh giáo dục của họ.

Thạc sĩ Kỹ thuật an toàn là gì? Các chương trình này thường bao gồm các chủ đề như công nghệ an toàn, mối nguy hiểm môi trường và mối quan tâm, những rủi ro tại nơi làm việc và thái, và các vấn đề liên quan. Nhiều người trong số các chương trình này kết hợp một số tiền nhất định của tay vào công việc vào chương trình giảng dạy. lĩnh vực chuyên môn được đề cập trong các chương trình đại học có thể bao gồm thái, an toàn lao động, đánh giá rủi ro môi trường và kỹ thuật y sinh. Khóa học có thể được phát triển theo các tiêu chuẩn được thiết lập bởi Viện Quốc gia về An toàn và sức khỏe nghề nghiệp (NIOSH).

Các kỹ năng thu được trong chương trình học này sẽ giúp sinh viên tốt nghiệp đưa các nguyên tắc của kỹ thuật an toàn để sử dụng tốt. Sinh viên tốt nghiệp đã phát triển một sự quen thuộc với nhiều ứng dụng kỹ thuật mà là thích hợp cho việc sử dụng cân bằng các nguyên tắc và thực hành an toàn. Một số chương trình được cung cấp như các chương trình đào tạo từ xa.

Với quyền truy cập vào chương trình này trong cài đặt trong khuôn viên trường và thông qua các nền tảng đào tạo từ xa, sinh viên từ khắp nơi trên thế giới có thể tìm thấy một lựa chọn cho nhu cầu của họ. Các chi phí liên quan đến việc tham gia vào chương trình này có thể thay đổi từ nơi này đến nơi khác. Đối với học phí chính xác và thông tin về phí, trường học liên hệ trực tiếp.

Sau khi hoàn thành một Thạc sĩ Kỹ thuật an toàn, sinh viên tốt nghiệp có xu hướng thích tăng trưởng việc làm và triển vọng tích cực, đặc biệt là mối quan tâm về an toàn công việc phát triển. Tiền lương hàng năm cho sinh viên tốt nghiệp trong lĩnh vực này có xu hướng rất cạnh tranh và mong muốn.Một số các vị trí công việc thông thường bao gồm các kỹ sư nghề nghiệp y tế và an toàn, kỹ sư an toàn công nghiệp, và các kỹ sư an toàn sản phẩm. cơ hội nghề nghiệp cũng có thể được tìm thấy với an ninh quốc gia, an toàn kỹ thuật khai thác mỏ, và các công ty kỹ thuật an toàn va chạm, ví dụ.

Có rất nhiều hướng dẫn mà bạn có thể theo đuổi với bằng thạc sĩ trong lĩnh vực này. Xác định con đường mà bạn muốn theo đuổi và sau đó tìm kiếm các chương trình của bạn bên dưới và liên hệ trực tiếp văn phòng tuyển sinh của trường của sự lựa chọn của bạn bằng cách điền vào mẫu chì.