Keystone logo

71 Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học xã hội Khoa học Chính trị An ninh quốc tế 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Khoa học xã hội
  • Khoa học Chính trị
  • An ninh quốc tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (71)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Khoa học xã hội Khoa học Chính trị An ninh quốc tế

Một chương trình thạc sĩ trong an ninh quốc tế là một chương trình học sau đại học được cung cấp trong các trường đại học khác nhau trên toàn thế giới. Các chương trình thạc sĩ được thiết kế để truyền đạt kiến ​​thức cho sinh viên và để họ có được những kỹ năng đó sẽ giúp họ hiểu được vấn đề, liên quan đến những thách thức an ninh truyền thống và đương đại. An ninh quốc tế là một vấn đề nhạy cảm, mà đi qua các khía cạnh chính trị, kinh tế, môi trường và đạo đức của xã hội ngày nay. Các chương trình thạc sĩ sinh viên tham gia với những hậu quả cũng như những nguyên nhân của các cuộc xung đột hiện đại, các mối đe dọa cho nhân loại phát sinh từ suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu, và các bệnh truyền nhiễm. Các chương trình thạc sĩ là đa ngành và rút ra từ một loạt các lĩnh vực khác bao gồm: quốc phòng, khoa học chính trị, quan hệ quốc tế, pháp luật, sinh học, y tế, nhân khẩu học và nghiên cứu môi trường.Một sinh viên theo học các chương trình thạc sĩ trong an ninh quốc tế dự kiến ​​sẽ tham dự các lớp trong tất cả các lĩnh vực liên quan. Chương trình này có một phương pháp giảng dạy đó là nghiên cứu định hướng với trọng tâm là thực tế trên các lớp khác nhau theo chương trình. Sinh viên cũng được khuyến khích áp dụng các lý thuyết đã học được trong lớp học với các tình huống thực tế và trong việc giải quyết các vấn đề thế giới thực cũng như các cuộc tranh luận chính sách hiện hành. Với các kỹ năng chuyên môn và chuyên nghiệp thu được từ chương trình, sinh viên tốt nghiệp của chương trình được trang bị tốt để đối mặt với thị trường việc làm. Có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau có sẵn cho các sinh viên tốt nghiệp bao gồm: nhân đạo, các tổ chức phi chính phủ, ngoại giao, quản lý rủi ro, bảo vệ, phát triển và chính phủ.