Keystone logo

39 Thạc sĩ Các chương trình trong Giáo dục Giảng dạy Đào tạo âm nhạc 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • MSc
  • MA
  • Giáo dục
  • Giảng dạy
  • Đào tạo âm nhạc
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Giáo dục (39)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Giáo dục Giảng dạy Đào tạo âm nhạc

Một chương trình thạc sĩ được thiết kế để cung cấp cơ hội giáo dục hơn nữa cho ứng viên đủ điều kiện. Các chương trình sau đại học có xu hướng đòi hỏi các nghiên cứu đại học liên quan hoặc kinh nghiệm chuyên môn để ghi danh.

Thạc sĩ về Giáo dục Âm nhạc là gì? Giáo dục âm nhạc có thể được coi là sự truyền tải thông tin về biểu hiện âm nhạc. Điều này có thể được thực hiện trong các môi trường học thuật đương đại, chẳng hạn như trường học, hoặc trong nền tảng giáo dục mới nổi, chẳng hạn như học tập trên mạng trên mạng. Có một số lựa chọn trong loại học chung này, các bộ phận nổi bật nhất là Thạc sĩ Âm nhạc với trọng tâm là giáo dục và Thạc sĩ Giáo dục về Âm nhạc. Các khóa học phổ thông trong đa số các chương trình bao gồm sư phạm, nguyên tắc giáo dục âm nhạc, học vấn về âm nhạc và nghiên cứu.

Các học giả trong chương trình này thường có mặt để duy trì thực hành âm nhạc cá nhân, tiếp tục phát triển năng lực biểu cảm và kỹ thuật của họ. Người ta cũng có thể tìm thấy một mạng lưới cộng tác viên để phát triển nghệ thuật của họ, bao gồm các đồng nghiệp và giảng viên. Các kỹ năng giảng dạy thường thu được có thể giúp chia sẻ âm nhạc với bạn bè và sinh viên như nhau.

Điều quan trọng là phải kiểm tra từng khoản học phí của từng chương trình. Giá cả có thể dựa trên các yếu tố khác nhau, chẳng hạn như quốc gia nơi đặt trường và các cơ sở, chẳng hạn như phòng thí nghiệm, mà học sinh được tiếp cận.

Sinh viên tốt nghiệp có bằng Thạc sỹ về Giáo dục Âm nhạc có thể tìm được việc làm trong văn phòng của trung tâm dạy nhạc. Các vị trí hành chính này có thể bao gồm các nhiệm vụ như tiếp cận cộng đồng, lập kế hoạch chương trình và quản lý cơ sở. Giảng dạy là một vị trí nhập cảnh phổ biến khác cho giáo viên âm nhạc. Điều này có thể được thực hiện thông qua một trường học được thành lập hoặc quảng cáo như là một freelancer. Sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm chuyên môn hoặc thành tích cá nhân đáng kể có thể tìm được các vị trí giảng dạy các chủ đề trong lý thuyết âm nhạc, biểu diễn hoặc giáo dục tại các trường học, cao đẳng hoặc đại học.

Một có thể sẽ tìm thấy nhiều lựa chọn cho các nền giáo dục âm nhạc trực tuyến và trong các định dạng truyền thống của lớp học. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.