Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội  (MA) trong Sáng tác kịch trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 2023

2 MA Các chương trình trong Sáng tác kịch trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 2023

Tổng quat

Học sinh quan tâm đến viết sáng tạo có thể có tùy chọn chuyên về viết kịch tại nhiều trường cao đẳng và đại học. Những người đăng ký tham gia chương trình thường nghiên cứu một số bộ phim truyền hình nổi tiếng và học cách kết hợp những gì họ khám phá được vào một vở kịch mới.

Vương quốc Anh, Vương quốc Anh là hơn 300 năm tuổi và bao gồm bốn quốc gia thành phần: Anh, Scotland, xứ Wales, và Bắc Ireland. Anh là một trung tâm học tập cho 1.000 năm qua và sở hữu nhiều trường đại học cổ xưa và phân biệt. Sinh viên nước ngoài chiếm một tỷ lệ đáng kể của sinh viên tại các trường đại học Vương quốc Anh.

Bằng MA là bằng thạc sĩ được trao cho sinh viên hoàn thành một chương trình học về nhân văn hoặc các chủ đề xã hội chẳng hạn như lịch sử, truyền thông, triết học, thần học hoặc tiếng Anh. Chương trình Thạc sĩ Khoa học xã hội thường yêu cầu các buổi học trên lớp, nghiên cứu, và các bài kiểm tra viết.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • MA
  • Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Nghệ thuật biểu diễn
  • Sân khấu
  • Sáng tác kịch
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghệ thuật biểu diễn (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan