Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội  (MA) trong Quản lý kinh doanh thể thao 2023

1 MA Các chương trình trong Quản lý kinh doanh thể thao 2023

Tổng quat

quản lý kinh doanh thể thao là một lĩnh vực kinh doanh, trong đó đào tạo chuyên gia quản lý kinh doanh của một vận động viên hoặc tổ chức thể thao. Các khu vực chung của nghiên cứu và thực hành cho các nhà quản lý kinh doanh thể thao bao gồm tiếp thị thể thao, tài chính và pháp luật.

Bằng MA là bằng thạc sĩ được trao cho sinh viên hoàn thành một chương trình học về nhân văn hoặc các chủ đề xã hội chẳng hạn như lịch sử, truyền thông, triết học, thần học hoặc tiếng Anh. Chương trình Thạc sĩ Khoa học xã hội thường yêu cầu các buổi học trên lớp, nghiên cứu, và các bài kiểm tra viết.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • MA
  • Thể thao
  • Kinh doanh Thể thao
  • Quản lý kinh doanh thể thao
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Thể thao (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan