Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 10 Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội  (MA) trong Nhân quyền trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 2023

10 MA Các chương trình trong Nhân quyền trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 2023

Tổng quat

Là một chủ đề phân biệt tự nhiên cho nhiều mức độ, việc nghiên cứu về nhân quyền có thể cung cấp một sự hiểu biết rộng rãi về các vấn đề và tình thế khó xử về đạo đức xung quanh việc điều trị thích hợp của mọi người. Khu vực nghiên cứu này có thể lý tưởng cho sinh viên luật, giáo dục, kinh doanh hoặc chính phủ.

Vương quốc Anh, Vương quốc Anh là hơn 300 năm tuổi và bao gồm bốn quốc gia thành phần: Anh, Scotland, xứ Wales, và Bắc Ireland. Anh là một trung tâm học tập cho 1.000 năm qua và sở hữu nhiều trường đại học cổ xưa và phân biệt. Sinh viên nước ngoài chiếm một tỷ lệ đáng kể của sinh viên tại các trường đại học Vương quốc Anh.

Bằng MA là bằng thạc sĩ được trao cho sinh viên hoàn thành một chương trình học về nhân văn hoặc các chủ đề xã hội chẳng hạn như lịch sử, truyền thông, triết học, thần học hoặc tiếng Anh. Chương trình Thạc sĩ Khoa học xã hội thường yêu cầu các buổi học trên lớp, nghiên cứu, và các bài kiểm tra viết.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • MA
  • Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Khoa học xã hội
  • Khoa học Chính trị
  • Nhân quyền
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (10)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập