Keystone logo

26 MA Các chương trình trong Khoa học xã hội Nghiên cứu khu vực Nghiên cứu châu Á 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • MA
  • Khoa học xã hội
  • Nghiên cứu khu vực
  • Nghiên cứu châu Á
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (26)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MA Các chương trình trong Khoa học xã hội Nghiên cứu khu vực Nghiên cứu châu Á

Một Thạc sĩ nghệ thuật, hoặc MA, là một thành tích học tập được công nhận trên toàn cầu là xây dựng dựa trên các kỹ năng thu được trong chương trình bằng cử nhân liên quan của. Học sinh được nhận vào chương trình Thạc sĩ Nghệ thuật đã thường hoàn thành các môn học trong một loạt rộng rãi các lĩnh vực, bao gồm, nhưng không giới hạn, tiếng Anh, lịch sử, nhân văn, triết học, thần học, nghệ thuật, khoa học xã hội.

Chỉ cần một Thạc sĩ Nghiên cứu Châu Á là gì? Học sinh đăng ký vào một Thạc sĩ nghệ thuật trong chương trình Nghiên cứu Châu Á triệt để kiểm tra vai trò ngày càng phổ biến ở châu Á trong thương mại toàn cầu, chính trị và văn hóa, và họ thường chuẩn bị để đảm nhận vai trò có liên quan đến vấn đề kinh tế, ngoại giao, văn hóa và rất phức tạp. Chủ đề thường gặp của nghiên cứu trong một chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu Châu Á bao gồm lịch sử châu Á, chính trị, an ninh, ngôn ngữ và văn hóa.Sinh viên tốt nghiệp thành công đạt được những kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong một loạt các vị trí địa phương, quốc gia và quốc tế.

Người có trình độ nghiên cứu tiên tiến châu Á có những kỹ năng cần thiết để có một loại rộng của các vị trí được trả lương liên quan đến lịch sử, thương mại, khoa học chính trị, nhân học, xã hội học và ngoại ngữ. Họ đang chuẩn bị làm việc tại nhiều vị trí toàn cầu và thường có thể trả lương cao hơn so với đối thủ cạnh tranh bằng sự nghiệp đang nắm giữ bằng cử nhân của họ.

Các chi phí cho các Thạc sĩ nghệ thuật khác nhau rất nhiều từ trường này sang trường và quốc gia, vì vậy nó rất quan trọng mà sinh viên quan tâm liên hệ với mỗi trường quan tâm để biết thông tin học phí cụ thể.

Sinh viên hoàn thành một Thạc sĩ nghệ thuật trong chương trình học Nghiên cứu Châu Á được chuẩn bị cho công việc trong một loạt rộng rãi các vị trí và các ngành công nghiệp toàn cầu, và họ có thể có được vị trí chuyên nghiệp liên quan đến chính phủ và chính trị, dịch vụ quốc tế, nghiên cứu, giáo dục và kinh doanh , trong các lĩnh vực liên quan khác.

&nbsp

Nếu một Thạc sĩ Nghiên cứu Châu Á âm thanh như một cái gì đó bạn muốn theo đuổi, khám phá vô số các tùy chọn có sẵn sử dụng Masterstudies 'cơ sở dữ liệu phong phú và hình thức dẫn đầu trên toàn cầu. Tìm kiếm các chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp văn phòng tuyển sinh của trường lựa chọn của bạn bằng cách điền vào mẫu chì.