Keystone logo

4 Bán thời gian MA Các chương trình trong Nhân văn học Lịch sử Lịch sử thời Trung cổ 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • MA
  • Nhân văn học
  • Lịch sử
  • Lịch sử thời Trung cổ
  • Bán thời gian
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Bán thời gian MA Các chương trình trong Nhân văn học Lịch sử Lịch sử thời Trung cổ

Một chương trình nghiên cứu thời trung cổ trung vào cuộc sống trong thời Trung Cổ. Cùng với việc nghiên cứu văn hóa và lịch sử của châu Âu thường trong 11 qua thế kỷ 15, học sinh cũng có thể tìm hiểu về nghệ thuật, ngôn ngữ, âm nhạc, sân khấu và văn học của thời gian.

Bằng MA là bằng thạc sĩ được trao cho sinh viên hoàn thành một chương trình học về nhân văn hoặc các chủ đề xã hội chẳng hạn như lịch sử, truyền thông, triết học, thần học hoặc tiếng Anh. Chương trình Thạc sĩ Khoa học xã hội thường yêu cầu các buổi học trên lớp, nghiên cứu, và các bài kiểm tra viết.

Học bán thời gian cho phép một người có được bằng cấp hoặc bằng cấp ngay cả khi họ không thể đi học toàn thời gian. Người ta có thể học theo tốc độ của riêng mình, dần dần tích lũy tín chỉ để được tính vào trình độ cuối cùng.