Keystone logo

1 MA Các chương trình trong Nghệ thuật biểu diễn Âm nhạc Lý thuyết âm nhạc 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • MA
  • Nghệ thuật biểu diễn
  • Âm nhạc
  • Lý thuyết âm nhạc
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghệ thuật biểu diễn (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MA Các chương trình trong Nghệ thuật biểu diễn Âm nhạc Lý thuyết âm nhạc

Bằng MA là bằng thạc sĩ được trao cho sinh viên hoàn thành một chương trình học về nhân văn hoặc các chủ đề xã hội chẳng hạn như lịch sử, truyền thông, triết học, thần học hoặc tiếng Anh. Chương trình Thạc sĩ Khoa học xã hội thường yêu cầu các buổi học trên lớp, nghiên cứu, và các bài kiểm tra viết.