Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội  (MA) trong Hỗ trợ nhân đạo trong Warszawa, Ba Lan 2024

1 MA Các chương trình trong Hỗ trợ nhân đạo trong Warszawa, Ba Lan 2024

Tổng quat

Nghiên cứu sự trợ giúp nhân đạo bao gồm tìm hiểu về các phương pháp cứu trợ ngắn hạn hoặc dài hạn cho những người có hoàn cảnh khủng hoảng trên khắp thế giới. Điều này có thể bao gồm đào tạo về quản lý rủi ro, tiếp cận và hiệu quả viện trợ, và các thủ tục được thiết kế cho các trường hợp khẩn cấp cụ thể.

Giống như nhiều nước châu Âu khác, Ba Lan cung cấp học phí không tốn kém hoặc thậm chí miễn phí cho sinh viên EU. Sinh viên tương lai nên áp dụng trực tiếp để lựa chọn tổ chức Ba Lan của họ. Đại học Warsaw, ví dụ, chi phí giữa £ 1,300 và £ 2,500 mỗi năm cho các khóa học tiếng Anh của mình.

Bằng MA là bằng thạc sĩ được trao cho sinh viên hoàn thành một chương trình học về nhân văn hoặc các chủ đề xã hội chẳng hạn như lịch sử, truyền thông, triết học, thần học hoặc tiếng Anh. Chương trình Thạc sĩ Khoa học xã hội thường yêu cầu các buổi học trên lớp, nghiên cứu, và các bài kiểm tra viết.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • MA
  • Ba Lan
  • Khoa học xã hội
  • Quan hệ quốc tế
  • Hỗ trợ nhân đạo
  • Warszawa
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan