Keystone logo

1 Học từ xa MA Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Khoa học máy tính Công nghệ thiết kế Web 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • MA
  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Khoa học máy tính
  • Công nghệ thiết kế Web
  • Học từ xa
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Popular study format

Popular locations

Học từ xa MA Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Khoa học máy tính Công nghệ thiết kế Web

chương trình công nghệ thiết kế web tập trung vào việc thiết kế, phát triển và duy trì trang web cho khách hàng. Theo nhiều người dân sử dụng internet cho thương mại, giáo dục, truyền thông và thông tin trên một cơ sở hàng ngày, sinh viên tốt nghiệp giúp khách hàng khai thác thị trường trực tuyến và tạo ra một sự hiện diện trực tuyến.

Bằng MA là bằng thạc sĩ được trao cho sinh viên hoàn thành một chương trình học về nhân văn hoặc các chủ đề xã hội chẳng hạn như lịch sử, truyền thông, triết học, thần học hoặc tiếng Anh. Chương trình Thạc sĩ Khoa học xã hội thường yêu cầu các buổi học trên lớp, nghiên cứu, và các bài kiểm tra viết.

Học trực tuyến hoặc học từ xa đề cập đến việc sử dụng phương tiện điện tử và công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong giáo dục. Với việc học trực tuyến, người ta có thể tiếp cận giáo dục bất cứ lúc nào và từ bất kỳ địa điểm nào có kết nối internet.