Keystone logo
Xidian University

Xidian University

Xidian University

Giới thiệu

Hồ sơ nhà trường

西安电子科技大学 là chủ đề chính của thông tin và Điện tử, kỹ thuật, khoa học, quản lý, nghệ thuật đa ngành phối hợp xây dựng các trường đại học trọng điểm quốc gia trực thuộc Bộ Giáo dục, là trọng tâm của quốc gia xây dựng dự án "nền tảng đổi mới kỷ luật lợi thế" và "Dự án 211" một trường đại học là một trong 56 trường đại học của nước này với một trường đại học, một trường đại học, một trường đại học của 35 trường cao đẳng phần mềm mô hình đầu tiên và được chấp thuận việc thành lập các lô hàng đầu tiên trong chín cơ sở đào tạo của mạch tích hợp.

Địa điểm

 • Xi'an

  266 Xinglong Section of Xifeng Road, 710126, Xi'an

  • Xi'an

   No. 2 South Taibai Road, 710071, Xi'an

   Câu hỏi