Keystone logo
© Eva Dang
Writtle University College

Writtle University College

Writtle University College

Giới thiệu

Được thành lập vào năm 1893, Writtle University College đã sản sinh ra những nhà lãnh đạo trong các ngành và tổ chức trên đất liền trong hơn 120 năm. Writtle là một trong những học viện chuyên gia lâu đời nhất ở Vương quốc Anh và cung cấp một loạt các khóa học trên đất liền, thiết kế và thể thao ở các cấp độ học thuật khác nhau, bao gồm Sau đại học, Đại học, Giáo dục nâng cao, Khóa học ngắn hạn và Học nghề.

Chúng tôi cũng cung cấp cho sinh viên tùy chọn có thể học các khóa học nhất định trên cơ sở bán thời gian. Chúng tôi đánh giá cao học sinh như những cá nhân tại Writtle. Chúng tôi nhận ra rằng mỗi học sinh của chúng tôi sẽ có những yêu cầu và tham vọng nghề nghiệp khác nhau; đây là lý do tại sao chúng tôi đảm bảo họ được quan tâm cần thiết để đạt được mục tiêu của họ.

Địa điểm

  • Writtle

    Lordship Road, CM1 3RR, Writtle

    Câu hỏi