Keystone logo
University of the Witwatersrand Master of Commerce in the Field of Accounting (MCom Accounting)

Thạc sĩ in

Master of Commerce in the Field of Accounting (MCom Accounting)

University of the Witwatersrand

University of the Witwatersrand

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Thạc sĩ Kế toán và Kiểm toán
    • Rennes, Pháp
  • Bằng Thạc sĩ về Kế toán và Quản lý Tài chính
    • Oñati, Tây Ban Nha
  • Thạc sĩ Kế toán - Kế toán Pháp y
    • Scranton, Hoa Kỳ