Keystone logo
Western University Faculty of Information & Media Studies

Western University Faculty of Information & Media Studies

Western University Faculty of Information & Media Studies

Giới thiệu

Khoa Nghiên cứu Thông tin và Truyền thông (FIMS), chuyên nâng cao kiến thức về truyền thông, truyền thông và công nghệ thông tin, là một Khoa sôi động, mở rộng bao gồm hơn 45 giảng viên toàn thời gian và 22 nhân viên không chuyên về học thuật. FIMS cung cấp các chương trình mạnh mẽ ở cấp độ đại học và sau đại học và được liên kết với các khu vực công và tư nhân và các tổ chức cộng đồng trong một môi trường học thuật được đặc trưng bởi tính liên ngành, hợp tác, tìm tòi sáng tạo và tư duy phản biện.

Địa điểm

  • London

    Richmond St,1151, N6A 3K7, London

    Câu hỏi