Keystone logo
© Wageningen University
Wageningen University and Research

Wageningen University and Research

Wageningen University and Research

Giới thiệu

Chuyên môn về Luật Thực phẩm và Các vấn đề Quy định là một chương trình trong chương trình ThS An toàn Thực phẩm tại Wageningen University and Research , Hà Lan. Chương trình cung cấp một cách tiếp cận độc đáo đối với luật thực phẩm vì nó kết hợp cả kiến thức kỹ thuật và pháp lý để thúc đẩy sự nghiệp của sinh viên và đóng góp cho những thay đổi pháp lý trong tương lai trong hệ thống thực phẩm. Sinh viên thuộc nhiều nền tảng khác nhau đều được chào đón, bao gồm sinh viên có nền tảng về luật, khoa học xã hội và tự nhiên. Các khóa học bao gồm Luật Thực phẩm Quốc tế và EU, Luật Thực phẩm So sánh, Quy định và Chuyển đổi Pháp lý của Hệ thống Thực phẩm, v.v.! Sự kết hợp độc đáo giữa kiến thức kỹ thuật và pháp luật cung cấp cho sinh viên của chúng tôi một bộ kỹ năng giúp họ cạnh tranh trong thị trường việc làm ngày nay. Sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi có nhiều con đường sự nghiệp khác nhau, bao gồm tư vấn, các tổ chức chính phủ (chẳng hạn như EU, WHO và FAO), dịch vụ kiểm tra thực phẩm, công ty luật và học viện.

Địa điểm

  • Wageningen

    Wageningen, Hà Lan

Câu hỏi