Keystone logo
VOS Spanish School & Intercultural Club In Buenos Aires and Barcelona

VOS Spanish School & Intercultural Club In Buenos Aires and Barcelona

VOS Spanish School & Intercultural Club In Buenos Aires and Barcelona

Giới thiệu

Làm trong lĩnh vực giáo dục có nghĩa là được chuẩn bị cho sự thay đổi, học tập là sự chuyển động không ngừng.

Nếu chúng ta thêm vào đặc điểm thiết yếu này, tốc độ chúng ta trải qua trong sự thay đổi xã hội ngày nay, khi chúng ta nói về phương pháp giảng dạy, chúng ta phải bắt đầu bằng cách nói rằng mọi thứ đều có thể.

Chúng tôi bắt đầu với điều hiển nhiên: ngôn ngữ cho phép chúng tôi giao tiếp. Vì vậy, việc học ngôn ngữ thứ hai phải lấy giao tiếp làm trục chính. Chúng tôi yêu cầu sinh viên của mình giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha, phương pháp của chúng tôi có một áp lực rõ ràng về giao tiếp. Ngoài mục đích giáo huấn này, chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của việc hòa mình vào cộng đồng những người nói tiếng Tây Ban Nha. Khi sinh viên đắm mình trong ngôn ngữ mà anh ta muốn học, mọi thứ họ học trên lớp đều áp dụng trong các bối cảnh thực tế khác nhau mọi lúc. Sự tiếp xúc thường xuyên này cho thấy nhu cầu về động lực mạnh mẽ và do đó, làm tăng đáng kể cơ hội học tập của họ.

Trong VOS, chúng tôi tận dụng sức mạnh giáo dục của việc hòa mình vào ngôn ngữ: không có thực tế rõ ràng, chúng tôi sử dụng thực tế với tất cả sức mạnh của nó, cả trong lớp và bên ngoài (trong học tập điện tử, điều này cũng có thể xảy ra: việc hòa mình vào tiếng Tây Ban Nha gần như hoàn toàn đạt được thông qua mạng xã hội).

Việc tiếp thu kiến thức này tiếp tục diễn ra trong các hội thảo hàng tuần và các hoạt động văn hóa khiến mỗi ngày trở thành một cuộc phiêu lưu văn hóa với tiếng Tây Ban Nha.

Trong việc thiết kế chương trình giáo dục và lập kế hoạch cho từng lớp học tiếng Tây Ban Nha, Chúng tôi nhận thức rất rõ về thực tế quan trọng là “việc học đã bị ảnh hưởng bởi công nghệ”. Điều này làm thay đổi phương thức giảng dạy, vai trò của học sinh, kiến thức là gì và về cơ bản, chúng ta làm gì để mọi người học.

Địa điểm

 • 1906

  Marcelo Torcuato de Alvear,1459, C1060, 1906

  Các chương trình

   Tổ chức cũng cung cấp:

   Câu hỏi