Keystone logo
Vytautas Magnus University Thạc sĩ Marketing và Thương mại Quốc tế (Chương trình bằng kép với Đại học Công giáo Louvain)

Thạc sĩ in

Thạc sĩ Marketing và Thương mại Quốc tế (Chương trình bằng kép với Đại học Công giáo Louvain)

Vytautas Magnus University

Vytautas Magnus University

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Kaunas, Litva

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

2 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

EUR 4.295 / per year *

Hạn nộp hồ sơ

01 Jun 2023

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

* https://www.vdu.lt/en/studies/degree-studies/tuition-fees/

Giới thiệu

Tuyển sinh

Cơ hội nghề nghiệp

Học bổng và tài trợ

Học phí chương trình

Lời chứng thực của sinh viên

Về trường học

Câu hỏi