Keystone logo
University of Wisconsin-Madison

University of Wisconsin-Madison

University of Wisconsin-Madison

Giới thiệu

Một trong những chương trình truyền thông sớm nhất trong nước, Trường Báo chí & Truyền thông Đại chúng của Đại học Wisconsin – Madison cũng là một trong những trường tốt nhất. Chúng tôi đặt nền tảng giảng dạy của mình vào nghệ thuật tự do, chuẩn bị cho sinh viên không chỉ cho công việc của ngày hôm nay mà còn cho bối cảnh truyền thông luôn thay đổi của ngày mai. Từ trung tâm của một trường đại học đẳng cấp thế giới, chúng tôi tạo ra những nhà tư tưởng phản biện, người giải quyết vấn đề, nhà nghiên cứu và nhà đổi mới.

Trường Báo chí & Truyền thông Đại chúng của Đại học Wisconsin – Madison cam kết thúc đẩy sự đa dạng, công bằng và hòa nhập thông qua học bổng và các hoạt động hàng ngày của chúng tôi. Thông qua công việc hàng ngày của chúng tôi với tư cách là học giả và nhà giáo dục, chúng tôi đã khẳng định cam kết của mình trong việc biến thế giới này trở thành một nơi an toàn hơn, hiệu quả hơn, bình đẳng hơn cho tất cả mọi người.

Địa điểm

  • Madison

    Madison, Hoa Kỳ

    Các chương trình

    Câu hỏi