Keystone logo
University of Technology Sydney Thạc sĩ Thực hành và Công nghiệp Truyền thông (Mở rộng)

Thạc sĩ in

Thạc sĩ Thực hành và Công nghiệp Truyền thông (Mở rộng)

University of Technology Sydney

University of Technology Sydney

Thông tin mấu chốt

Chọn địa điểm


Địa điểm cơ sở

NSW, Úc

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

2 - 4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* tính bằng AUD cho mỗi phiên 24cp

Giới thiệu

Cơ hội nghề nghiệp

Về trường học

Câu hỏi