Keystone logo
Utah State University College of Science

Utah State University College of Science

Utah State University College of Science

Giới thiệu

Một cộng đồng hiểu biết khoa học tôn vinh sự đổi mới và đa dạng cũng như chấp nhận việc ra quyết định dựa trên bằng chứng.

Để tạo ra, chia sẻ và áp dụng kiến thức mới trong cả cộng đồng học thuật và cộng đồng rộng lớn hơn của chúng tôi, đồng thời đào tạo sinh viên trong môi trường nuôi dưỡng sự phát triển và truyền cảm hứng cho các giải pháp cho các thách thức xã hội và môi trường.

Mục tiêu của chúng tôi hướng tới sứ mệnh này

• Thúc đẩy nghiên cứu đổi mới để nâng cao khoa học cơ bản và đáp ứng các thách thức địa phương và toàn cầu

• Thu hút sinh viên tham gia nghiên cứu và truyền cảm hứng cho việc khám phá bản thân

• Thúc đẩy sự xuất sắc và hòa nhập trong giáo dục khoa học

• Truyền đạt cho công chúng giá trị của khoa học và tư duy dựa trên bằng chứng

Địa điểm

  • Logan

    Old Main Hill, 84321, Logan

    Câu hỏi