Keystone logo
University of Southern California MLA + U MA TRẬN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN + ĐÔ THỊ
University of Southern California

MLA + U MA TRẬN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN + ĐÔ THỊ

South Los Angeles, Hoa Kỳ

Request duration

Tiếng Anh

Request pace

Request application deadline

Sep 2023

Request tuition fees

Request study format

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Cảnh quan là sự tổng hợp năng động của các hệ thống tự nhiên, các lực lượng văn hóa xã hội và vật chất vật chất của thế giới được xây dựng. Chương trình Sau đại học về Kiến trúc Cảnh quan + Chủ nghĩa Đô thị sử dụng địa lý khu vực phức tạp của Nam California làm phòng thí nghiệm chính để tạo ra và kiểm tra các phản ứng đối với những thách thức môi trường cấp bách nhất của hành tinh, bao gồm các tác động lớn của biến đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh chóng, bất công xã hội và môi trường, và giao diện của thiên nhiên và công nghệ.

Nhìn ra khu vực và toàn cầu, chúng tôi tiến hành nghiên cứu thiết kế nghiêm ngặt để phát triển những đổi mới đa vô hướng trong cơ sở hạ tầng khu vực hoạt động hiệu quả, khuôn khổ đô thị công bằng và không gian công cộng cũng như các hệ thống lý sinh lành mạnh. Chúng tôi tập trung vào các áp lực của đô thị hóa và cách sử dụng các chiến lược cảnh quan để định hình các hệ thống, không gian, thành phố và cơ sở hạ tầng đó nhằm hình dung ra những tương lai linh hoạt hơn - về mặt xã hội và sinh thái.

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Thạc sĩ về Kiến trúc và Thực hành Sáng tạo cho Thành phố và Cảnh quan
    • Bologna, Ý
  • Thạc sĩ Quy hoạch cảnh quan
    • Prague, Cộng hòa Séc
  • M.arch 2
    • Los Angeles, Hoa Kỳ