Keystone logo
University of Southern California

University of Southern California

University of Southern California

Giới thiệu

Kiến trúc University of Southern California là một nền tảng năng động để giáo dục và truyền cảm hứng cho các kiến trúc sư công dân để phân tích các vấn đề và tạo ra các giải pháp thiết kế vừa đáp ứng được những thách thức của thời đại chúng ta vừa mang lại lời hứa về một môi trường được xây dựng tốt hơn.

Trong 100 năm, University of Southern California giảng viên và sinh viên tốt nghiệp ngành Kiến trúc University of Southern California đã vượt ra khỏi ranh giới truyền thống của lĩnh vực này để đi tiên phong trong nhiều mô hình chuyển đổi thực hành kiến trúc mới.

Bắt nguồn sâu xa từ thành phố Los Angeles và cũng được kết nối mạnh mẽ với các mối quan tâm toàn cầu, University of Southern California kiến trúc sư và học giả University of Southern California hợp tác với các cộng đồng xung quanh của chúng tôi để phát triển, trao quyền và tận dụng cái nhìn sâu sắc về địa phương để họ trở thành những nhà thực hành thông minh và gan dạ và rèn giải pháp sáng tạo.

Địa điểm

  • South Los Angeles

    South Los Angeles, Hoa Kỳ

    Câu hỏi