Keystone logo
University of Parma Thạc sĩ tiếp thị thương mại và tiêu dùng

Thạc sĩ in

Thạc sĩ tiếp thị thương mại và tiêu dùng

University of Parma

University of Parma

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Parma, Ý

Ngôn ngữ

Người Ý

Hình thức học tập

Trộn lẫn, Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

2 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* Học phí thay đổi trên cơ sở hệ thống học phí tương ứng: https://en.unipr.it/studying/tuition-fees-and-scholarships-2020-2021

Giới thiệu

Chương trình giảng dạy

Tuyển sinh

Kết quả chương trình

Về trường học

Câu hỏi