Keystone logo
Univerzitet u Travniku

Univerzitet u Travniku

Univerzitet u Travniku

Giới thiệu

University of Travnik là trường đại học tư thục đầu tiên ở Bosnia và Herzegovina được thành lập vào năm 2007 trên cơ sở các quy định pháp luật và với sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục, Khoa học, Văn hóa và Thể thao SBK / KSB có liên quan. Trường thực hiện hoạt động như một cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định của Bộ Giáo dục, Khoa học, Văn hóa và Thể thao SBK / KSB, số: 03-38-63 / 07 ngày 07/07/2007. một năm và trong Sổ đăng ký các Tổ chức Giáo dục Đại học SBK / KSB được ghi dưới số 10, trên trang 00010, từ năm học 2007/08. nhiều năm.

Tên đầy đủ của cơ sở giáo dục đại học là University of Travnik . Bản dịch tiếng Anh của tên trường là University of Travnik . Tên viết tắt của Trường là UNT.

Địa điểm

Địa điểm
  • Travnik

    Travnik, Bosna và Hercegovina

    Các chương trình

    Câu hỏi