Keystone logo
Univerzitet Bijeljina

Univerzitet Bijeljina

Univerzitet Bijeljina

Giới thiệu

TẦM NHÌN

Dựa trên những kết quả đã đạt được cho đến nay và các mục tiêu kinh doanh mới, Trường đã xác định một tầm nhìn mới như sau: Tầm nhìn của Trường là trở thành một trong những nhà lãnh đạo trong không gian giáo dục đại học tại Cộng hòa Srpska và Bosnia và Herzegovina.

SỨ MỆNH

Nhiệm vụ của Trường là cho phép tiếp thu kiến thức, kỹ năng và năng lực mới, chủ yếu cho các ứng viên từ Semberija và các vùng lân cận, sau đó là Republika của Srpska và Bosnia và Herzegovina, và từ các quốc gia quan tâm khác.

Địa điểm

  • Dvorovi

    Pavlovića put, 76300, Dvorovi

    Các chương trình

    Câu hỏi