Keystone logo
University of Turku Chương trình cấp bằng MS, c về Công nghệ Thông tin và Truyền thông: An ninh mạng

MSc in

Chương trình cấp bằng MS, c về Công nghệ Thông tin và Truyền thông: An ninh mạng University of Turku

University of Turku

Giới thiệu

Bạn muốn nhận lời nhắc thời hạn, lời mời tham gia sự kiện và lời khuyên mỗi tháng một lần vào email của mình?

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Kết quả chương trình

Cơ hội nghề nghiệp

Về trường học

Câu hỏi