Keystone logo
University of South Australia Master of Engineering (Engineering Management) LMEB
University of South Australia

Master of Engineering (Engineering Management) LMEB

Adelaide, Úc

2 Years

Tiếng Anh

Toàn thời gian

Request application deadline

Jul 2024

AUD 42.100 / per year

Trong khuôn viên trường

Giới thiệu

Degree overview

  • University of South Australia được đánh giá cao trên thế giới về nghiên cứu kỹ thuật1 .
  • Undertake a thesis or research project in your area of interest with possible opportunities to work on an industry-related project.
  • Specialise in Engineering Management focusing on automation, operations, resource planning, quality, and supply chain and project management.

Snapshot

In the Master of Engineering Management, you will learn the latest theories related to engineering management and apply them to the core areas such as project management, supply chain management, operation management and resource management. You’ll also be immersed in practical industry operation procedures to suit becoming an engineering manager as a future career path.

In addition, as a part of your study, you will develop research skills and use these skills to produce a minor thesis, by working on a topic of your own interest or a possible industry-related project.

If you decide to exit this degree having completed the first four courses, you will receive the Graduate Certificate in Engineering (Engineering Management). If you have completed the first eight courses, you will receive a Graduate Diploma in Engineering (Engineering Management).

Why Master of Engineering (Engineering Management)

Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật (Quản lý Kỹ thuật) cung cấp các kỹ năng quản lý kỹ thuật cho các nhà lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp, trang bị cho họ những kỹ năng và kiến thức cần thiết để phấn đấu trong thị trường toàn cầu luôn cạnh tranh. Chương trình dạy các nguyên tắc thiết yếu và kỹ năng thực hành nâng cao trong tất cả các lĩnh vực cốt lõi của quản lý kỹ thuật bao gồm quản lý vận hành, quản lý dự án, quản lý chất lượng tổng thể, lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp, quản lý chuỗi cung ứng, lãnh đạo, phân tích kinh tế kỹ thuật và quản lý sản xuất.

Ngoài ra, bằng thạc sĩ này gắn kết chặt chẽ việc học với thực hành chuyên môn. Bạn sẽ áp dụng lý thuyết và kỹ năng mà bạn phát triển vào một dự án công nghiệp thực tế trong lĩnh vực bạn quan tâm hoặc vào một dự án nghiên cứu liên quan đến tổ chức nghiên cứu UniSA liên kết với kỹ thuật.

Kết hợp giảng dạy lý thuyết mạnh mẽ, học tập dựa trên thực hành và cơ sở vật chất hiện đại, chúng tôi cung cấp sự kết hợp học thuật lý tưởng cho sinh viên tốt nghiệp để đáp ứng những thách thức của doanh nghiệp hiện đại. Việc học được hỗ trợ bởi nghiên cứu kỹ thuật đẳng cấp thế giới và các ví dụ thực tế trong ngành để giúp nâng cao chuyên môn và cơ hội nghề nghiệp của bạn trong quản lý kỹ thuật.

Chương trình giảng dạy

Kết quả chương trình

Cơ hội nghề nghiệp

Học phí chương trình

Học bổng và tài trợ

Tuyển sinh

Kiểm định

Cơ sở

Lời chứng thực của sinh viên

Về trường học

Câu hỏi