Keystone logo
University Of Seoul

University Of Seoul

University Of Seoul

Giới thiệu

Kể từ khi thành lập vào năm 1918, University Of Seoul đã góp phần phát triển xã hội Hàn Quốc thông qua giáo dục và đào tạo sinh viên và thông qua nghiên cứu học thuật. University Of Seoul được nhiều người đánh giá là một trong những trường đại học công lập tốt nhất tại Hàn Quốc. Thành quả này không chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân mà còn nhờ sự ủng hộ của người dân. Được tài trợ bởi Chính quyền Thủ đô Seoul, University Of Seoul tiếp tục thực hiện chính sách 'học phí đại học nửa giá' được thực hiện lần đầu tiên vào năm 2012. University Of Seoul đã tăng cường trách nhiệm xã hội của mình với tư cách là một trường đại học công lập thông qua chính sách tiên phong này.

Dựa trên phương châm Chân lý, Sáng tạo và Phục vụ Công cộng, University Of Seoul hướng tới việc thúc đẩy tinh thần công dân tích cực và lòng khoan dung trong sinh viên của chúng tôi. Chúng tôi cũng khuyến khích sinh viên của chúng tôi cung cấp dịch vụ của họ cho xã hội với kiến thức thu được của họ. Cuối cùng, University Of Seoul thúc đẩy các nghiên cứu đổi mới đóng góp vào các quyết định chính sách, giải quyết cả nhu cầu xã hội hiện tại và dự kiến.

Địa điểm

  • Dongdaemun-gu

    Dongdaemun-gu, Hàn Quốc

    Câu hỏi