Keystone logo
University of Sarajevo

University of Sarajevo

University of Sarajevo

Giới thiệu

University of Sarajevo là một tổ chức lớn và phức tạp thực hiện sứ mệnh cao cả là đào tạo đội ngũ nhân viên có năng lực, sáng tạo và có năng lực quốc tế trong tất cả các lĩnh vực mà Bosnia và Herzegovina quan tâm thông qua giảng dạy và nghiên cứu. Nhân viên được kỳ vọng sẽ giải quyết những thách thức của nền kinh tế hiện đại trong bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa châu Âu và toàn cầu.

Trường cam kết duy trì một cộng đồng học thuật tự trị gồm các giáo viên, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và sinh viên được kết hợp vào cộng đồng và xu hướng đại học và học thuật quốc tế.

Địa điểm

Địa điểm
 • Sarajevo

  Obala Kulina bana,7/II, 71000, Sarajevo

  Các chương trình

   Tổ chức cũng cung cấp:

   Câu hỏi