Keystone logo
University of Macau

University of Macau

University of Macau

Giới thiệu

Được thành lập vào năm 1981, University of Macau (UM) là trường đại học tổng hợp công lập quốc tế hóa duy nhất ở Macao, với mô hình quản trị hiện đại. 80% giảng viên của trường đến từ bên ngoài Macao. Với tiếng Anh là phương tiện giảng dạy chính, trường cam kết đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp sáng tạo và có trách nhiệm với xã hội, có tư duy toàn cầu và khả năng cạnh tranh quốc tế.

Giáo dục Chất lượng

Các đơn vị giảng dạy tại UM bao gồm Khoa Nghệ thuật và Nhân văn, Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Giáo dục, Khoa Khoa học Sức khỏe, Khoa Luật, Khoa Khoa học Xã hội, Khoa Khoa học và Công nghệ, Trường Cao đẳng Danh dự, Trường Sau đại học và Trung tâm Tiếp tục Giáo dục. Các viện nghiên cứu bao gồm Viện Khoa học Y tế Trung Quốc, Viện Vật lý Ứng dụng và Kỹ thuật Vật liệu, Viện Đổi mới Hợp tác, Viện Vi điện tử, Trung tâm Nghiên cứu Ma Cao, Học viện Kinh tế và Quản lý Châu Á - Thái Bình Dương và Viện Nghiên cứu Cao cấp về Nhân văn và Xã hội Khoa học. Hiện tại, có hơn 10.000 sinh viên tại UM. Đối với sinh viên đại học, trường đại học cung cấp một nền giáo dục '4 trong 1' độc đáo, bao gồm giáo dục theo chuyên ngành cụ thể, giáo dục phổ thông, giáo dục nghiên cứu và thực tập, giáo dục cộng đồng và đồng đẳng. Thông qua hệ thống tín chỉ và hệ thống đại học, trường cung cấp khoảng 130 chương trình cấp bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, bao gồm nhiều lĩnh vực, bao gồm văn học, ngôn ngữ, quản trị kinh doanh, tiếp thị, kế toán, tài chính, quản lý khu nghỉ dưỡng tích hợp quốc tế , khoa học, giáo dục, khoa học y sinh, luật, lịch sử, kinh tế, tâm lý học, xã hội học, truyền thông, kỹ thuật, khoa học máy tính và khoa học y tế Trung Quốc.

Địa điểm

  • Macau

    Avenida da Universidade Taipa, , Macau

    Câu hỏi