Keystone logo
University of Holguin

University of Holguin

University of Holguin

Giới thiệu

Đại học Holguín đáp ứng nhu cầu đào tạo toàn diện và liên tục các chuyên gia về chính xác, kinh tế, kỹ thuật, sư phạm, nông nghiệp, pháp lý, văn hóa thể chất và thể thao, khoa học xã hội và nhân văn, cung cấp các kết quả khoa học kỹ thuật liên quan và mở rộng các hoạt động của nó hướng tới cộng đồng địa phương, quốc gia và quốc tế có tác động kinh tế, xã hội cao và hợp lý về kinh tế.

Đối với điều này, nó có một đội ngũ giảng viên có năng lực và uy tín được công nhận, trong đó kinh nghiệm được kết hợp với sự sáng tạo của thế hệ trẻ, những người cùng với công nhân và sinh viên, với một hệ thống quản lý hướng đến chất lượng và sự tích hợp các quy trình của họ. đảm nhận cam kết của họ đối với dự án xã hội chủ nghĩa Cuba.

Địa điểm

  • Holguin

    Avenida XX Aniversario, , Holguin

    Câu hỏi