Keystone logo
University Of Colorado Boulder Connect Graduate School

University Of Colorado Boulder Connect Graduate School

University Of Colorado Boulder Connect Graduate School

Giới thiệu

Khoa Sau đại học đóng vai trò là ngã tư trí tuệ của trường đại học. Hơn 5.000 sinh viên sau đại học trên toàn thế giới đến CU Boulder để theo đuổi các chứng chỉ sau đại học, thạc sĩ và tiến sĩ trong hơn 150 chương trình. Chúng tôi cung cấp các văn bằng trên nhiều lĩnh vực, cùng với các chương trình và học viện liên ngành mạnh mẽ của chúng tôi, cung cấp một môi trường xuất sắc để theo đuổi công việc sau đại học.

Làm việc với các giảng viên và nhà nghiên cứu đáng kính, sinh viên sau đại học của chúng tôi có được kiến thức chuyên môn đẳng cấp thế giới trong lĩnh vực họ đã chọn, cung cấp cho họ các kỹ năng và công cụ để giải quyết một số vấn đề phức tạp và cấp bách nhất trong thời đại của chúng ta. Khi đào tạo để trở thành thế hệ giáo viên, học giả, nghệ sĩ và nhà nghiên cứu tiếp theo, họ trực tiếp hỗ trợ và đóng góp vào các nhiệm vụ chiến lược của trường đại học trong việc hình thành các nhà lãnh đạo tương lai, trở thành trường đại học hàng đầu về đổi mới và có tác động tích cực đến nhân loại. Khoa Sau đại học đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học tại Đại học Colorado Boulder bằng cách tạo điều kiện cho các đổi mới giáo dục, cung cấp hướng dẫn về các phương pháp hay nhất, phát triển và hỗ trợ một cộng đồng sinh viên sau đại học sôi động và đa dạng.

Địa điểm

  • Boulder

    Boulder, Hoa Kỳ

    Câu hỏi