Keystone logo
University of Campania "Luigi Vanvitelli"

University of Campania "Luigi Vanvitelli"

University of Campania "Luigi Vanvitelli"

Giới thiệu

Trình bày

University of Campania "Luigi Vanvitelli" được thành lập vào năm 1991 (Nghị định MURST, ngày 25 tháng 3) với mục đích giảm bớt tình trạng quá tải của trường đại học lớn ở Naples được gọi là "Federico II". Vào ngày chính thức là ngày 1 tháng 11 năm 1991, Đại học Campania bắt đầu hoạt động tự chủ với mười chín nghìn tuyển sinh và tám khoa nằm ở năm khu vực lãnh thổ khác nhau của Caserta và Naples. Hiện nay, có 30.000 sinh viên đang theo học tại 19 Khoa của trường. Cấu trúc nhiều cơ sở của trường có hai văn phòng cho Hiệu trưởng: một ở Naples và một ở Cung điện Hoàng gia Caserta.

Địa điểm

  • Caserta

    Viale Abramo Lincoln,5, 81100, Caserta

    Câu hỏi