Keystone logo
University of Cambridge Murray Edwards College MSt về Đạo đức và Xã hội Trí tuệ Nhân tạo

MSc in

MSt về Đạo đức và Xã hội Trí tuệ Nhân tạo University of Cambridge Murray Edwards College

University of Cambridge Murray Edwards College

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Thạc sĩ thị giác máy tính
    • Vigo, Tây Ban Nha
  • MS trong Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo
    • Campbellsville, Hoa Kỳ
  • MS về trí tuệ nhân tạo
    • Boston, Hoa Kỳ